Home » מוצרים משלימים » קונקטור לכבל רשת RJ45 CAT6

קונקטור לכבל רשת RJ45 CAT6

3.00

קונקטור לכבל רשת RJ45 CAT6

קונקטור מסוכך לכבל רשת RJ45 CAT-6 עם חורי יציאה לגידים
חיבור קל באמצעות לוחץ רשת
כניסה ל 8 גידים ויציאה נוחה דרך החורים בקצהו של הקונקטור

המחירים כוללים מע"מ

במלאי

תיאור מוצר

 

קונקטור לכבל רשת RJ45 CAT6

קונקטור מסוכך לכבל רשת RJ45 CAT-6 עם חורי יציאה לגידים
חיבור קל באמצעות לוחץ רשת
כניסה ל 8 גידים ויציאה נוחה דרך החורים בקצהו של הקונקטור

המחירים כוללים מע"מ

קונקטור לכבל רשת RJ45 CAT6

קונקטור מסוכך לכבל רשת RJ45 CAT-6 עם חורי יציאה לגידים
חיבור קל באמצעות לוחץ רשת
כניסה ל 8 גידים ויציאה נוחה דרך החורים בקצהו של הקונקטור

המחירים כוללים מע"מ